1.
Damayanti U, Siri H, Nurhikmah N, Musyarif M, Aminah S. Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah SAW (Kajian Sejarah Islam). Al-Maiyyah [Internet]. 2020Dec.29 [cited 2021Jul.25];13(2):158-71. Available from: http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/727