Damayanti, Ulfa, Hasnani Siri, Nurhikmah Nurhikmah, Musyarif Musyarif, and St. Aminah. “Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW (Kajian Sejarah Islam)”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13, no. 2 (December 29, 2020): 158-171. Accessed July 25, 2021. http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/727.