Syahrul, Syahrul, Amirulah Datuk, and Elisabeth Bora. “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13, no. 2 (December 27, 2020): 120-135. Accessed July 24, 2021. http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/721.