Syahrul, S., A. Datuk, and E. Bora. “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Dec. 2020, pp. 120-35, doi:10.35905/al-maiyyah.v13i2.721.