[1]
S. Syahrul, A. Datuk, and E. Bora, “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba”, Al-Maiyyah, vol. 13, no. 2, pp. 120-135, Dec. 2020.