Syahrul, S., Datuk, A. and Bora, E. (2020) “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba”, Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 13(2), pp. 120-135. doi: 10.35905/al-maiyyah.v13i2.721.