Damayanti, Ulfa, Hasnani Siri, Nurhikmah Nurhikmah, Musyarif Musyarif, and St. Aminah. 2020. “Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW (Kajian Sejarah Islam)”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13 (2), 158-71. https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i2.727.