Syahrul, Syahrul, Amirulah Datuk, and Elisabeth Bora. 2020. “Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba”. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13 (2), 120-35. https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i2.721.