SYAHRUL, S.; DATUK, A.; BORA, E. Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, v. 13, n. 2, p. 120-135, 27 Dec. 2020.