(1)
Damayanti, U.; Siri, H.; Nurhikmah, N.; Musyarif, M.; Aminah, S. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW (Kajian Sejarah Islam). Al-Maiyyah 2020, 13, 158-171.