(1)
Syahrul, S.; Datuk, A.; Bora, E. Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba. Al-Maiyyah 2020, 13, 120-135.