[1]
Syahrul, S., Datuk, A. and Bora, E. 2020. Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis Pada Gadis Sumba. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan. 13, 2 (Dec. 2020), 120-135. DOI:https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i2.721.